Odluke i dokumenti Općinskog vijeća

Ovdje možete pročitati odluke, programe i ostale dokumente Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski...

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski Vlaislav-Borovljani, Plavšinac“

Odluka o zabrani korištenja službenog odlagališta komunalnog otpada „Jandrin grm“ u Novigradu Podravskom

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu 

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2014. – 2020.

ODLUKA o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnom redu na području općine Novigrad Podravski

Odluka o držanju kućnih ljubimaca na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o dodjeli koncesije za dimnjačarske poslove

Odluke sa 10. sjednice Općinskog vijeća

     - Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika

     - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Odluke sa 32. sjednice Općinskog vijeća

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg