Odluke i dokumenti Općinskog vijeća

Ovdje možete pročitati odluke, programe i ostale dokumente Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski...

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski Vlaislav-Borovljani, Plavšinac“

Odluka o zabrani korištenja službenog odlagališta komunalnog otpada „Jandrin grm“ u Novigradu Podravskom

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu 

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2014. – 2020.

ODLUKA o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnom redu na području općine Novigrad Podravski

Odluka o držanju kućnih ljubimaca na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o dodjeli koncesije za dimnjačarske poslove

Odluke sa 10. sjednice Općinskog vijeća

     - Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika

     - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Odluke sa 32. sjednice Općinskog vijeća

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg