KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

Saziv sjednice Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 08.11.2018. godine (četvrtak) u 18,30 sati u prostoriji za sastanke Općine

- Saziv 4. sjednice Socijalnog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 30. listopada 2018. godine (utorak) u 18,00 sati u sali za sastanke Općine Novigrad Podravski

- Saziv sjednice Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 16.09.2018. godine (nedjelja) u 19,30 sati u prostoriji za sastanke Općine 

Saziv 3. sjednice Socijalnog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 05. srpnja 2018. godine (četvrtak) u 19,00 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za Proračun

- Saziv 2. sjednice  Socijalnog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 28. veljače 2018. godine (srijeda) u 18,00 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 15. prosinca u 18,00 sati 

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski

Saziva se sjednica Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 30. listopada 2017. godine (ponedjeljak) u 18,00 sati u sali za sastanke Općine

- Saziv sjednice Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 21. rujna 2017. godine (četvrtak) u 17.00 sati u sali za sastanke Općine

- Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 25. kolovoza 2017. godine (petak) u 14,00 sati u sali za sastanke Općine 

Saziv sjednice Socijalnog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 9. kolovoza 2017. godine (srijeda) u 19,30 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 27. srpnja 2017. godine (četvrtak) u 19,30 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 19. srpnja 2017. godine (srijeda) u 8,30 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 15. prosinca 2016. godine (četvrtak) u 15,15 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 14. studenoga 2016. godine (ponedjeljak) u 15,30 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 24. ožujka 2016. godine (četvrtak) u 15,30 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 8. prosinca 2015. godine (utorak) u 18,00 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 6. studenoga 2015. godine (petak) u 17,30 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednica Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 8. srpnja 2015. godine (srijeda) u 19,15 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednica Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 15. prosinca 2014. godine (ponedjeljak) u 15,30 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski za dan 9. prosinca 2014. godine (srijeda) u 10,00 sati u sali za sastanke Općine

Saziv sjednice Socijalnog vijeća Općine Novigrad Podravski II

Saziv sjednice Socijalnog vijeća Općine Novigrad Podravski

Saziv sjednice Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski

Skraćeni zapisnik sa 23. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 19. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 1. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice OV 

Skraćeni zapisnik sa 7. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice OV

Skraćeni zapisnik sa 3. sjednice OV

Zapisnik sa 2. sjednice OV

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice OV

 

Skraćeni zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća

32. sjednica - Svečana sjednica povodom Dana općine

Skraćeni zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća

23. sjednica - Svečana sjednica povodom Dana općine

Skraćeni zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća 

Skraćeni zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća 

Skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća

12. sjednica - Svečana sjednica povodom Dana općine

Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća 

Skraćeni zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

Skraćeni zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća 

3. sjednica - Svečana sjednica povodom Dana općine

Skraćeni zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća

Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 2013.

Skraćeni zapisnik sa 52. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 51. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 50. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 49. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 48. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 47. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 46. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 45. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 44. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 43. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 41. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 40. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 39. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 38. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 37. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 36. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 35. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 32. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća

Skraćeni zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća

Novosti na sjednicama Općinskog vijeća

Ostali skraćeni zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća

Odluke i dokumente s 22. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 21. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 20. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 19. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 18. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 17. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 16. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE  

Odluke i dokumente s 15. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 14. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 13. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 12. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 11. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

 

Odluke i dokumenti s 10. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Novigrad Podravski

 

Odluke i dokumenti s 9. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Novigrad Podravski

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

 

Odluke i dokumenti s 7. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Novigrad Podravski

Odluka o isplati novčanog dara za osobe s područja Općine Novigrad Podravski koje su navršile 18 godina života

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukure na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjenama Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

Program o izmjeni Programa demografske obnove na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

 

Odluke i dokumenti s 6. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski

Odluka o osnivanju Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski

Odlukao koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Novigrad Podravski

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program demografske obnove na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukturena području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

 

Odluke i dokumenti s 5. sjednice Općinskog vijeća 

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Novigrad Podravski

Odluka o izgradnji spomen obilježja poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Odluka o odustajanju od projekta „Open Ethno Village – Cultural and Rural Experience for everyone (ETHNOPEN)“

Odluka o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje stanja u NK Dravi

Odluka o prijenosu investicije izgradnje kanalizacijske mreže sa uređajem na Komunalije doo

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski

 

Odluke i dokumenti s 4. sjednice Općinskog vijeća 

Odluka o visini naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu Triokraljski brijeg - Miholjanski put 

 

Odluke i dokumenti s 3. sjednice Općinskog vijeća 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osiguranju sredstava za troškove održavanja radnih prostorija DV,,Fijolica" Novigrad Podravski

- Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. 

- Zaključak o usvajanju lzvješća o radu općinskog načelnikaOpćine Novigrad Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 20117. godine

- Izvještaj o zaduživanju

Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku javne nabave modernizacije javne rasvjete u Općini Novigrad Podravski - energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta

- Odluka o općinskim porezima

- Plan razvojnih programa

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

- Skraćeni zapisnik s 3. sjednice OV

 

- Odluke i dokumenti s 2. sjednice Općinskog vijeća 

 

 

Odluke i dokumenti Općinskog vijeća u mandatu 2013. - 2017. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski Vlaislav-Borovljani, Plavšinac“

Odluka o zabrani korištenja službenog odlagališta komunalnog otpada „Jandrin grm“ u Novigradu Podravskom

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu 

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2014. – 2020.

ODLUKA o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnom redu na području općine Novigrad Podravski

Odluka o držanju kućnih ljubimaca na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o dodjeli koncesije za dimnjačarske poslove

Odluke sa 10. sjednice Općinskog vijeća

     - Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika

     - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Odluke sa 32. sjednice Općinskog vijeća

© 2018 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg