KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

Zapisnici sa sjednica radnih tijela

Zapisnik sa 1. sastanka Odbora za financije i proračun

Zapisnik sa 1. sjednice Socijalnog vijeća Općine Novigrad Podravski

- Zapisnik sa sjednice Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski održanog dana 19. srpnja 2017. godine

© 2018 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg