PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2017. - 2019.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa 2016.-2018. god. 

II Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu 

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2015. - 2017. godine

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu

ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2013. godinu

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2014. - 2016. godine 

Izmjene proračuna Općine Novigrad Podravski za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2012. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu III

Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu II

Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2011.

Proračun i projekcija proračuna Općine Novigrad Podravski 2012

 

Projekcija proračuna i Proračun Općine Novigrad Podravski za 2011. godinu 

 

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2007. godinu

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg