Registar ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja Općine Novigrad Podravski

Poveznica na Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu: http://www.mzoip.hr/doc/nacionalni_akcijski_plan_za_zelenu_javnu_nabavu.pdf

 

PRAVILNIK o provedbi postupka o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Novigrad Podravski

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini II

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

 

II IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini II

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU 

 

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU 

Plan nabave za 2014. godinu

 

 

Izmjene plana nabave za 2013. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

Plan nabave za 2013. godinu

 

Izmjene i dopuna plana nabave za 2012. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini

Plan nabave za 2012.

Sklopljeni ugovori o javnoj nabavi u 2012. godini

 

Sklopljeni ugovori o javnoj nabavi u 2010. godini

Sklopljeni ugovori o javnoj nabavi u 2011. godini

Izjava načelnika o sklapanju ugovora o javnoj nabavi

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg