Javna nabava

- Podaci o naručitelju
- Sprečavanje sukoba interesa
- Postupci javne nabave - Transparentna javna nabava
- Plan nabave 
- Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi 
- Registar ugovora o bagatelnoj nabavi
- Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Novigrad Podravski 
- Zelena javna nabava 
- Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg