KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI
Povjerenstvo za raspisivanje natječaja

KLASA: 112-02/15-01/03
URBROJ: 2137/11-15-2
Novigrad Podravski, 8. srpnja 2015. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11. – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnica Općine Novigrad Podravski raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Novigrad Podravski na radno mjesto:

- viši stručni suradnik – komunalni redar – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

© 2018 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg