Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je opće ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim ugovorima i Ustavom RH.
U Hrvatskoj je ono regulirano Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15).

Zakon o pravu na pristup informacijama

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Tijela javne vlasti (državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe ili druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje su u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica loklane i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprve imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo, dužna su u svrhu informiranja javnosti dati informacije koje prizlaze iz djelokruga njihova rada.
Službenik za informiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski je Jasna Klasan, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski, a zamjenik službenika za informiranje je Tomislav Nožar, viši stručni suradnik za društvene djelatnosti.

Odluka o određivanju službenika za informiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski

Kontakt adresa:
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI
Trg dr. Franje Tuđmana 4
48325 Novigrad Podravski

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


PODNOŠENJE ZAHTJEVA I OBRASCI

 

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg