Prostorni plan Općine Novigrad Podravski

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski

Kartografski prikaz

– podaci za pripremu Nacrta prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski – digitalno u PDF formatu mjerilu 1:25 000

– podaci za pripremu Nacrta prijedloga I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski – analogno na A3

 

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI 2010. - 2013. GODINE

GRAFIČKI DIO

Namjena
Infrastruktura
Infrastruktura A
Uvjeti korištenja
Građevinska - Borovljani
Građevinska - Delovi
Građevinska - Javorovac
Građevinska - Novigrad
Građevinska - Plavšinac
Građevinska - Srdinac
Građevinska - Vlaislav


TEKSTUALNI DIO

Uvod
Polazišta
Ciljevi
Plan
Odredbe

 

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg