JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2018. GODINU

Preuzmite: OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA J.P. U KULTURI ONP-a ZA 2018. GODINU

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U  SPORTU OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2018. GODINU

Preuzmite: OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA J.P. U SPORTU ONP-a ZA 2018. GODINU

Odluka o financiranju programa i projekata udruga civilnog društva temeljem Javnog natječaja za financiranje provedbe programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

Odluka o financiranju programa i projekata udruga civilnog društva temeljem Javnog natječaja za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

01. Odluka o raspisivanju natječaja
02. Javni natječaj
03. Upute za prijavitelje
04. NP - JNK - 1 prijavnica
05. NP - JNK - 2 proračunski obrazac
06. NP - JNK - 3 izjava o nepostajanju dvostrukog financiranja
07. NP - JNK - 4 izjava o partnerstvu
08. NP - JNK - 5 izdavaštvo
09. NP - JNK - 6 opisni izvještaj
10. NP - JNK - 7 financijski izvještaj
11. NP - JNK - 8 OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE
12. OPĆI UVJETI UGOVORA
13. POPIS ČLANOVA UDRUGE
14. Ugovor o financiranju

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva

01. Odluka o raspisivanju natječaja

02. Javni natječaj

03. Upute za prijavitelje

04. NPJNS1 - Obrazac prijave 

05. NPJNS2 - Obrazac proračuna

06. NPJNS3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

07. NPJNS4 - Obrazac financ. izvještaja

08. NPJNS5 - Obrazac opisnog izvještaja

09. NPJNS6 - Obrazac ocjenjivanja

10. OPĆI UVJETI UGOVORA

11. POPIS ČLANOVA UDRUGE

12. Obrazac Ugovora o financiranju 

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva

Temeljem Javnog natječaja za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu i provedenog postupka ocjenjivanja, općinski načelnik Općine Novigrad Podravski je na prijedlog povjerenstva donio sljedeće Odluke:

Odluka o financiranju Programa Lovačke udruge za uzgoj, zaštitu i lov divljači "Golub"
Odluka o financiranju Programa Hrvačkog kluba "Podravka"
Odluka o financiranju Programa NK "Drava" Novigrad Podravski

Stranica 1 od 2

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg