Odluke o financiranju programa i projekata udruga

Odluka o financiranju programa i projekata udruga civilnog društva temeljem Javnog natječaja za financiranje provedbe programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

Odluka o financiranju programa i projekata udruga civilnog društva temeljem Javnog natječaja za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg