Pravo na pristup informacijama je opće ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim ugovorima i Ustavom RH.
U Hrvatskoj je ono regulirano Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15).
Zakon o pravu na pristup informacijama
Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Tijela javne vlasti (državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe ili druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje su u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica loklane i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprve imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo, dužna su u svrhu informiranja javnosti dati informacije koje prizlaze iz djelokruga njihova rada.
Službenik za informiranje u Dječjem vrtiću „Fijolica“ Novigrad Podravski je Ljubica Trnski, odgajatelj u Dječjem vrtiću „Fijolica“ Novigrad Podravski, a zamjenik službenika za informiranje je Sanjica Vanđija,odgajatelj ravnatelj.
Odluka o određivanju službenika za informiranje u Dječjem vrtiću „Fijolica“ Novigrad Podravski
Kontakt adresa:
DJEČJI VRTIĆ „FIJOLICA“
Gajeva bb
48325 Novigrad Podravski
e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE U  DJEČJEM VRTIĆU "FIJOLICA" NOVIGRAD PODRAVSKI

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I OBRASCI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

esavjetovanja2

lok2

javnanabava

javnipozivi

otpad

facebook

fotogalerija

videogalerija

novogradec

monografija

korisnilinkovi

lag

Novogradec 56 za web Page 01

NPnekadisad

Kalendar Opine Novigrad za 2017 za web Page 01

finoteka

transparentna

 VKI LOGO1

© 2016 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg