KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

Maškare u Općini

faenki v opini 6

 

 

 

Kao i svake godine do sada tako i ove "iznenadile" su nas male maškare Dječjeg vrtića Fijolica. 

Ostale sličice pogledajte ovdje.

 

 

 

prelaz 3

Valentinovo u Novigradu Podravskom

valentinovo u novigradu podravskom 51

Kulturno umjetničko društvo Ivan vitez Trnski iz Novigrada Podravskog organiziralo je folklornu manifestaciju „Izbor najsimpatičnijeg para u originalnoj ili rekonstruiranoj narodnoj nošnji“. 

U konkurenciji sedam parova iz naše županije prvo mjesto osvojile su Mirjana Benko i Kristina Bauman, svekrva i snaha iz Svetog Ivana Žabna. Drugo mjesto pripalo je Mirjani Peršinović i Alenu Griviću iz virovskog HPD-a Ferdo Rusan, a treće mjesto Aniti Sočec i Marici Mačini iz KUD-a Zvirišće iz Šemovaca. Između deset predstavnika ostalih županija, prvo mjestu su osvojili Zlatko Peharda i Davorka Klapša iz KUD-a Kraluš Maruševac iz Varaždinske županije, drugo mjesto Katica i Ivica Gregurec, majka i sin iz Zagrebačke županije, a treće mjesto pripalo je Frani Riđanu iz Splitsko-dalmatinske županije, kojem se partnerica izgubila putem i nije stigla do dvorane u Novigradu Podravskom.

Videosnimke možete pogledati u našoj videogaleriji, a slike Valentinova u Novigradu Podravskom možete pogledati ovdje.

prelaz 3

Obavijest članovima udruge VVV „KOMARNA 2001“

Poštovani članovi udruge!

U tijeku je upis kandidata za tečaj za zvanje vinogradar-podrumar u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta i Zajednice udruga vinogradara, vinara i voćara Koprivničko-križevačke županije. Tečaj bi se održao u mjestu sa najviše prijavljenih članova. Budući da se susjedna udruga Virje prijavila za održavanje tečaja članovima udruge ne bi bilo daleko odlaziti na navedeni tečaj.
Tečaj se održati prema verificiranom programu od strane MZOS-a (zanimanje se upisuje u radnu knjižicu). Trajanje osposobljavanja je ukupno 165 nastavnih sati (teoretski dio 105 nastavnih sati i praktični dio 60 nastavnih sati)

Predstavnici firme Solvis d.o.o. posjetili Općinu

Općinski načelnik Mladen Mađer u prostorijama Općine Novigrad Podravski održao je sastanak sa predstavnicima firme Solvis d.o.o. iz Varaždina na temu: "postavljanje solarnih panela na krovove stambenih objekata javnih ustanova, isključivo za proizvodnju električne energije". Predstavnici firme Solvis d.o.o., Slobodan Mikac i Ivan Valda predstavili su način postavljanja solarnih panela na krovove stambenih objekata. Postavljanje solarnih panela je besplatno, a vlasnik zakupljenog stambenog objekta javne ustanove za zakup krovišta ima pravo na naknadu do 4% od ukupne proizvodnje električne energije sljedećih 12 godina. Garancija na solarne panele je 25 godina. Firma Solvis d.o.o. proizvodi električnu energiju te narednih 12 godina raspolaže njome. Istekom toga roka proizvedenom električnom energijom nadalje rapolaže vlasnik stambenog objekta na kojem su postavljeni solarni paneli. Obilaskom javnih ustanova na području Općine Novgirad Podravski ustanovljeno je da krovište Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom odgovara svojom pozicijom za postavljanje solarnih panela.

Zaključak sastanka je da predstavnici firme Solvis d.o.o. dostave ponudu sa popisom dokumentacije koja je neophodna za realizaciju postavljanja solarnih panela na krovištu Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom.

prelaz 3

Porez na kuće za odmor (vikendice, klijeti)

Poštovani,

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08) u članku 30. propisano je koje sve poreze općine ili gradovi mogu uvesti. Temeljem iznesenoga Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na svojoj 34. sjednici održanoj 21. studenog 2011. godine donijelo je Odluku o općinskim porezima Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Odluka), kojom je uveden novi porez i to: porez na kuće za odmor. Odluka je objavljena u Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije broj 13/11. Člancima 6., 7., 8., 9. i 10. Odluke utvrđeni su obveznici, visina, te način obračuna i plaćanja općinskih poreza na području Općine Novigrad Podravski.

Nadalje Vas obavještavamo da će Općina Novigrad Podravski prihodima ostvarenim od ove vrste poreza financirati isključivo održavanje goričkih i nerazvrstanih puteva. Molimo Vas da shodno svemu navedenome, a sukladno pozivu koji smo Vam uručili, pristupite popunjavanju prijava s podacima o kući za odmor (vikendice, klijeti). Prijavu možete ispuniti u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Novigrad Podravski radnim danom od 7,00 – 15,00 sati ili je skinuti u nastavku članka te je ispunjenu poslati na adresu: Općina Novigrad Podravski, Blaža Mađera 4/I, Novigrad Podravski. 

Za eventualne nejasnoće nazvati na telefon Općine 048/832-133.

online-pdf-converter-25x25   1-25x25

S poštovanjem,

Općinski načelnik: Mladen Mađer

prelaz 3

© 2018 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg