KONTAKTIRAJTE NAS OVDJE.

Na temelju čanka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 53. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-1 od 28. siječnja 2016. i Odluke o o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društvaKLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-2 od 19. prosinca 2016., Općina Novigrad Podravski objavljuje

Javni natječaj za financiranje provedbe programa javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Temeljem čanka 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 53. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13) i članka 16. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva KLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-1 od 28. siječnja 2016. i Odluke o o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društvaKLASA: 612-01/16-01/02; URBROJ: 2137/11-16-2 od 19. prosinca 2016., Općina Novigrad Podravski objavljuje

Javni natječaj za financiranje provedbe programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Dragi učenici!
Turistička zajednica Đurđevac i Grad Đurđevac vam poklanjaju ulaznicu za klizanje u Đurđevcu.
Ulaznica vrijedi 3 sata koje ne morate iskoristiti odmah, već možete dolaziti 3 puta po 1 sat.
Ulaznice možete podići svaki radni dan u Školi od 8:30 do 12:00 h, te ih iskoristiti do 15.01.2018.

Ravnateljica: Lidija Peroš, prof.

IMG 1761Općina Novigrad Podravski je i ove godine, 27. prosinca, u Lovačkom domu u Novigradu Podravskom, priredila tradicionalno druženje za predstavnike udruga, društava i ustanova koje djeluju na području općine, članove Općinskog vijeća, gospodarstvenike i djelatnike JUO.

Načelnik Zdravko Brljek i predsjednik Općinskog vijeća Mladen Levak pozdravili su sve prisutne i zahvalili im na suradnji tijekom godine te svima zaželjeli sretnu i uspješnu 2018. godinu, a nakon večere druženje se nastavilo uz pjesmu i ples uz glazbeni sastav Quattro.

© 2018 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Designed by Georg