TRANSPARENTNOST 2022Tvrtka koja je postavila i održavala dosadašnji računovodstveni program za knjiženje proračuna prestala je sa radom.
Budući se trudimo konstantno raditi na transparentnosti, ažuriranosti i modernizaciji, te zbog potrebe stalnih prilagodbi poslovanja važećim zakonskim propisima o vođenju proračunskog računovodstva i financijskom izvještavanju sukladno Pravilniku o računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21), bilo je potrebno pokrenuti višemjesečni postupak zamijene dosadašnjeg računovodstvenog programa.

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području općine Novigrad Podravski za 2022. godinu (KLASA:402-07/21-01/06; URBROJ: 2137/11-1-21-1 od 8. prosinca 2021. godine) po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/173; URBROJ: 525-08/0245-21-3 od 28. prosinca 2021. godine) te na temelju članka 46. Statuta Općine Novigrad Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13., 2/18., 5/20. i 3/21) općinski načelnik Općine Novigrad Podravski dana 17. siječnja 2022. godine raspisuje:

Javni poziv za sufinanciranje potpora u poljoprivredi na području općine Novigrad Podravski u 2022. godini

Oduka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje potpora u poljoprivredi na području općine Novigrad Podravski u 2022. godini

Program potpora u poljoprivredi na području općine Novigrad Podravski u 2022. godini

Preuzmite obrasce:

Prohladno subotnje jutro 15. siječnja. Put nas vodi do Glogovca, gdje očekujemo planinare iz HPD „Bilo“, koji dolaze vlakom do željezničke postaje Koprivnički Bregi.

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg