1Općina se prijavila na Javni poziv (JP ZO 2/2021) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme raspisan od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa zahtjevom za sufinanciranje nabave 740 komada spremnika za prikupljanje otpadnog papira i kartona te otpadne plastike (370 spremnika za papir i karton, 370 spremnika za plastiku), procijenjene vrijednosti 180.375,00 kuna s uključenim PDV-om.
Javnim pozivom je definirano da Fond sufinancira do 40%, a JLS-i ostalih 60% troškova nabave.

Škola je angažirala izvođače, a Općina platila troškove izgradnje sjenice – zelene učionice pored naše osnovne škole.
Plaćanja su vršeno po pismenim zahtjevima ravnateljice za svaki zgotovljeni posao na sjenici i to na način da je traženi novac iz općinskog računa uplaćivan na račun škole, a iz kojeg su plaćane fakture u ukupnom iznosu oko 45.000,00 kn.

Prema programu i projektima Hrvatskih voda, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Bistra“, krenuli su ovih dana radovi na uređenju dijela potoka Komarnica.

Za ovu godinu urediti će se, ako vrijeme dozvoli, lokacija „Maturine splave“.

Skupina "Sovice" sudjelovala je na 18. Medvenom denu u organizaciji grada Đurđevca i udruge pčelara. Mališani su sa svojim odgojiteljicama Mirjanom i Nikolinom izveli plesnu točku "Medo" i recitaciju "Putovanje žute kruške". Nakon izvedenog programa od strane organizatora počašćeni su u restoranu Stari grad picom i sokovima.

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg