Jedinstveni upravni odjel

Vladimir Tončić, mag.iur - Pročelnik

Melita Puhalo, mag.iur - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti i komunalni redar

Ana Sabolić, dipl. oec - Viši stručni suradnik za računovodstvene poslove

Anđelka Peroković Lovrak, stručna prvostupnica - Viši upravni referent

Zlata Vedriš, oec - Viši računovodstveni referent

Silvia Zlatar - Upravni referent za opće poslove i javnu nabavu

Petar Papac - Voditelj projekta "Zaposli pa pomozi"

Zdravko Vuljak - Komunalni radnik - rukovatelj građevinskim strojevima

Ivica Babić - Komunalni radnik - grobar

Angela Ivanušec - Spremačica - dostavljačica

Renato Babić - Komunalni radnik

 

Glasajte za ime dvorane

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg