Nakon provedenog postupka po javnom pozivu za obavljanje komunalne djelatnosti: održavanje mrtvačnice i ukop pokojnika na području općine Novigrad P., od pristiglih ponuda za najpovoljniju je odabrana ponuda s najmanjom cijenom pogrebnih usluga.
Pogrebne usluge na našim grobljima više ne obavljaju općinski komunalni radnici već tvrtka 5P International d.o.o. iz Koprivnice koju, u slučaju nemilog događaja smrti, trebate nazvati na dežurne brojeve:
mobitela: 091/568-0697 ili 091/381-0123
telefona: 048/644-883
i dogovoriti sve radnje vezane za ukop pokojnika: iskop groba, eventualno skidanje i vraćanje pokrovne ploče, briga oko vijenaca, prijevoz pokojnika od mrtvačnice, spuštanje u grob i zatrpavanje.
Troškove ukopa plaćate Općini Novigrad P. u roku do 15 dana nakon obavljenog sprovoda.
Ugovorom sklopljenim između Općine Novigrad P. i 5P International d.o.o. utvrđeno je, između ostalog, da 5P International fakturira Općini uslugu ukopa po cijenama iz ponudbenog „Cjenika pogrebnih usluga“ kojeg objavljujemo u prilogu.
Napomena: pogrebnu opremu (lijes, vijenci, križ, osmrtnice i dr.) niste obavezni kupiti isključivo od pružatelja pogrebne usluge, već ju možete kupiti od bilo koga tko je registriran za prodaju takve opreme.

CJENIK POGREBNIH USLUGA

Zdravko Brljek - Brčo

Izjava o pristupačnosti

Općina Novigrad Podravski nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Novigrad Podravski koje se nalazi na adresi http://www.novigrad-podravski.hr/ .

Stupanj usklađenosti 
Mrežno sjedište http://www.novigrad-podravski.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.

Općina Novigrad Podravski radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 8. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.
Izjava je zadnji put preispitana 8. rujna 2020. godine. Općina Novigrad Podravski će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Novigrad Podravski.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta za Općinu Novigrad Podravski korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

Glasajte za ime dvorane

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg