Općinsko vijeće

Općinsko vijeće u mandatu 2021. - 2025.

Dragutin Gotal, SDP
Draženka Mihoković, HSS
Slavko Posavec
Dragica Herbai, SDP , potpredsjednica Općinskog vijeća
Zlatko Makar HSS, predsjednik Općinskog vijeća
Nives Markovica
Tomislav Gerić
Monika Vargović Presek, SDP
Ivan Kovač, HDZ
Mladen Mađer, BM 365 STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
Vedran Štefanec, NEZAVISNI
Marica Korolija, NEZAVISNI
Marcel Murtezani, GRUPA BIRAČA

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće u mandatu 2017. - 2021.

DRAGUTIN GOTAL, SDP
MONIKA VARGOVIĆ PRESEK, SDP
BRANKO NAPAN, HNS
SLAVKO POSAVEC, SU
MLADEN LEVAK, HDZ - predsjednik OV
IVAN KOVAČ, HDZ
IVA OROŠIĆ-CRNJAK, HDZ
ŽELJKO VULJAK, HSS
MARIJA TREPOTEC, HSU
DRAŽENKA MIHOKOVIĆ, HSS
AUGUSTIN ŠIMEK, LISTA GRUPE BIRAČA
TOMISLAV LJUBIĆ, nezavisni vijećnik
DRAGICA HERBAI, SDP - zamjenica predsjednika OV 

IMG 2708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće u mandatu 2013. - 2017.

Željko Vuljak, HSS, predsjednik Općinskog vijeća
Vladimir Štimac, HSU,
Marija Trepotec, HSU,
Slava Dolenec, HSLS,
Božidar Gerić, HSS,
Vlado Šimunić, HSS,
Dragana Županić, HSS,
Ivan Mićurin, HDZ, potpredsjednik Općinskog vijeća
Melita Vedriš, HDZ
Alen Crnjak, HDZ,
Monika Vargović Presek, SDP,
Stjepan Žganec, SDP,
Ana Duga, lista grupe birača Darko Duga

Općinski vijećnici

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće u mandatu 2009. - 2013.

Članovi općinskog vijeća su:
Željko Vuljak, predsjednik (HSS)
Slavica Dolenec, zamjenica predsjednika (HSLS)
Dragutin Gotal (SDP)
Josip Krajačić (nezavisni vijećnik)
Mladen Levak (nezavisni vijećnik)
Zlatko Makar (HSS)
Stjepan Malogorski (HNS)
Ivan Mićurin (HDZ)
Anita Petras (HDZ)
Zlatko Posavec (HSLS)
Slavko Posavec (nezavisni vijećnik)
Ljiljana Šapina (HDZ)
Marinko Šimunić (HSS)

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg