Odluke i dokumente s 33. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 32. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 31. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 29. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 28. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 27. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 26. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 25. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 23. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 22. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 21. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 20. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 19. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 18. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 17. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 16. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 15. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 14. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 13. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 12. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 11. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 10. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 9. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 8. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 7. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 6. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 5. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 4. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 3. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 2. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumenti Općinskog vijeća u mandatu 2017. - 2021.

 

Odluke i dokumente s 47. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 46. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 45. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 44. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 43. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 42. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 41. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 40. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 39. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 38. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 37. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 36. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE  

Odluke i dokumente s 35. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE  

Odluke i dokumente s 34. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE  

Odluke i dokumente s 33. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE  

Odluke i dokumente s 32. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 31. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 30. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 29. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 28. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 27. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 26. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 25. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 24. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 23. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 22. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 21. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 20. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 19. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 18. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 17. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 16. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE  

Odluke i dokumente s 15. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 14. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 13. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 12. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 11. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

 

Odluke i dokumenti s 10. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Novigrad Podravski

 

Odluke i dokumenti s 9. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o financiranju političkih stranaka i članova Općinskog vijeća izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Novigrad Podravski

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

 

Odluke i dokumenti s 7. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o isplati novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Novigrad Podravski

Odluka o isplati novčanog dara za osobe s područja Općine Novigrad Podravski koje su navršile 18 godina života

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukure na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjenama Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

Program o izmjeni Programa demografske obnove na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novigrad Podravski u 2017. godini

 

Odluke i dokumenti s 6. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski

Odluka o osnivanju Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj Općinskog vijeća Općine Novigrad Podravski

Odlukao koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Novigrad Podravski

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program demografske obnove na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program održavanja komunalne infrastrukturena području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

Program utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Novigrad Podravski u 2018. godini

 

Odluke i dokumenti s 5. sjednice Općinskog vijeća 

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Novigrad Podravski

Odluka o izgradnji spomen obilježja poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Odluka o odustajanju od projekta „Open Ethno Village – Cultural and Rural Experience for everyone (ETHNOPEN)“

Odluka o osnivanju povjerenstva za utvrđivanje stanja u NK Dravi

Odluka o prijenosu investicije izgradnje kanalizacijske mreže sa uređajem na Komunalije doo

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski

 

Odluke i dokumenti s 4. sjednice Općinskog vijeća 

Odluka o visini naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu Triokraljski brijeg - Miholjanski put 

 

Odluke i dokumenti s 3. sjednice Općinskog vijeća 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osiguranju sredstava za troškove održavanja radnih prostorija DV,,Fijolica" Novigrad Podravski

- Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. 

- Zaključak o usvajanju lzvješća o radu općinskog načelnikaOpćine Novigrad Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 20117. godine

- Izvještaj o zaduživanju

Odluka o početku postupka javne nabave i imenovanju Stručnog povjerenstva u postupku javne nabave modernizacije javne rasvjete u Općini Novigrad Podravski - energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta

- Odluka o općinskim porezima

- Plan razvojnih programa

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

- Skraćeni zapisnik s 3. sjednice OV

 

- Odluke i dokumenti s 2. sjednice Općinskog vijeća 

 

 

Odluke i dokumenti Općinskog vijeća u mandatu 2013. - 2017. 

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski Vlaislav-Borovljani, Plavšinac“

Odluka o zabrani korištenja službenog odlagališta komunalnog otpada „Jandrin grm“ u Novigradu Podravskom

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Novigrad Podravski 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i naknadi za korištenje Vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom i Društvenih domova u Borovljanima i Vlaislavu 

Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2014. – 2020.

ODLUKA o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o komunalnom redu na području općine Novigrad Podravski

Odluka o držanju kućnih ljubimaca na području Općine Novigrad Podravski

Odluka o dodjeli koncesije za dimnjačarske poslove

Odluke sa 10. sjednice Općinskog vijeća

     - Odluka o dodjeli koncesije za prijevoz pokojnika

     - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

Odluke sa 32. sjednice Općinskog vijeća

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg