Odluke i dokumenti Općinskog vijeća u mandatu 2021. - 2025.

 

Odluke i dokumente s 29. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 28. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 27. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 26. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 25. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE 

Odluke i dokumente s 23. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 22. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 21. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 20. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 19. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 18. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 17. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 16. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 15. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 14. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 13. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 12. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 11. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 10. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 9. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 8. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 7. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 6. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 5. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 4. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 3. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 2. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg