Odluke i dokumenti Općinskog vijeća u mandatu 2021. - 2025.

Odluke i dokumenti s 4. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumenti s 3. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumenti s 2. sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Odluke i dokumente s 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća preuzmite OVDJE

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg