Preuzmite obrasce: 

Zahtjev za dodjelu studentskog kredita ONP za akad. god. 2023.-2024.

Zahtjev za oslobodenje placanja komunalne naknade 2023.

Zahtjev za isplatu novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta roditeljima s područja Općine Novigrad Podravski

Zahtjev za isplatu novčane pomoći novovjenčanim bračnim parovima 

Zahtjev za isplatu novčanog dara za navršenih 18 godina života (punoljetnost)

Obrazac zahjeva-Edukacija i stručno osposobljavanje

Obrazac zahjeva-Konzultantske usluge

Obrazac zahjeva-Kupnja poljoprivredne mehanizacije te strojeva i alata namjenjenih povrtlarstvu i voćarstvu

Obrazac zahtjeva- Lozni cijepovi i voćne sadnice

Obrazac zahtjeva- Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Obrazac zahtjeva Osiguranje usjeva

Obrazac zahtjeva- Pčelarstvo

Obrazac zahtjeva- Potpora mladim poljoprivrednicima i početna potpora za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

Obrazac zahtjeva- Potpora otvaranju novih OPG-ova

Obrazac_zahjeva- Umjetno osjemenjivanje 

Zahtjev za isplatu naknade za novorođenče ONP

Zahtjev za isplatu novčane pomoći novovjenčanim bračnim parovima

Obrazac zahjeva - Konzultantske usluge

Obrazac zahjeva - Kupnja poljoprivredne mehanizacije te strojeva i alata namjenjenih povrtlarstvu i voćarstvu

Obrazac zahtjeva - Lozni cijepovi i voćne sadnice

Obrazac zahtjeva - Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Obrazac zahtjeva - Osiguranje usjeva

Obrazac zahtjeva - Pčelarstvo

Obrazac zahtjeva - Potpora mladim poljoprivrednicima i početna potpora za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

Obrazac zahjeva - Umjetno osjemenjivanje

Obrazac zahtjeva - Potpora otvaranju novih OPG-ova

Obrazac zahjeva - Edukacija i stručno osposobljavanje 

Zahtjev za isplatu novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta

Zahtjev za oslobađenje plaćanja komunalne naknade

Zahtjev za isplatu novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta za 2020. godinu

Dopis

OBRAZAC EN-P - PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE 

IZMJERA M2 ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE STAMBENI

Obrazac zahjeva A-10051 OSJEMENJIVANJE

Obrazac zahjeva A-100502 OSIGURANJE USJEVA

Obrazac zahjeva A-100503 EDUKACIJE

Obrazac zahjeva A-100504 PČELARI

Obrazac-prijave-odbacenog-otpada

Potvrda o ukopu u grobno mjesto

PRIJAVA_obveznika_komunalne_naknade

Zahtjev za isplatu novčane pomoći novovjenčanim bračnim parovima

Zahtjev za isplatu novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta 2018

ZAHTJEV ZA OSLOBOĐENJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Zahtjev za sufinanciranje dijela troškova priključenja na vodnu infrastrukturu zgrada koje se nalaze na suprotnoj strani s obzirom na trasu položenog voda komunalno vodne infrastrukture

Zahtjev_za_odobrenje_za_koristenje_javne_povrsine_za_trgovinu

Zahtjev_za_prikljucak_na_kanalizaciju

Zahtjev_za_promjenu_obveznika_komunalne_naknade

Zahtjev_za_uredenje_javne_povrsine

Zahtjev za oslobađanje od vraćanja studentskog kredita

ZAPISNIK O IZMJERI

 

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg