2024.

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2024. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2024.g.

- Vodič za građane uz Proračun Općine Novigrad Podravski za 2024. godinu

- IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

 

 

2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna ONP za 2023.g.

II. izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2023. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2023. godinu

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna ONP za 2023.g.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2023. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Novigrad Podravski za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2023.g.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2023. godinu

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

 

 

2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

- Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna ONP za 2022.g.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022.g.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna ONP za 2022.g.

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022.g.

Provedbeni program Općine Novigrad Podravski za razdoblje od 2021. do 2025. godine

Vodič za građane uz Proračun Općine Novigrad Podravski za 2022. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022. godinu

- Prijedlog Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

- OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

 

2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021.

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2021.

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za 2021.

-I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

- I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2021.-2023.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2021.g.

Polugodišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za 2021.g.

Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2021.g.

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.pdf   /  doc

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2021.-2023.

Obrazloženje izglasanog Proračuna Općine Novigrad Podravski 2021.  /  doc

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu

Vodič za građane uz Proračun Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu.pdf  /  doc

Prijedlog Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

 

2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2020.

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 31.12.2020.

Obrazloženje uz izvršenje proračuna za 01.01.-31.12.2020.

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

II. Izmjene i dopune Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2020.-2022

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

I. Izmjene i dopune Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2020.-2022.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski do 30.06.2020.

- Obrazloženje uz izvršenje Proračuna do 30.06.2020.

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje izglasanog Proračuna Općine Novigrad Podravski 2020.

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2020.-2022.

Vodič za građane uz Proračun Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2020.

Prijedlog Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

 

2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski do 31.12.2019.

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2019.-2021.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski do 30.06.2019.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

- I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2019.-2021.

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2019.-2021.

- Vodič za građane uz Proračun Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu te projekcije za 2020. i 2021. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju 

 

2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

- Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski do 31.12.2018.

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

- IV. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2018. - 2020

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

- III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2018. - 2020.

- II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

- II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2018. - 2020

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski do 30.06.2018

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

- I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2018. - 2020.

PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

- Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2018. - 2020.

Vodič za građane uz Proračun Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2018. godinu

 

2017.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2017.-2019. godinu

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2017.-2019. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2017.-2019. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa do 30.06.2017.g.

PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2017. - 2019.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2017. godinu

 

2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa 2016.-2018. god. 

II Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I Izmjene i dopune proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2016. godinu

 

2015.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu 

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

PRORAČUN OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2015. - 2017. godine

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2015. godinu

 

2014.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu

ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

 

2013.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2013. godinu

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Plan razvojnih programa Općine Novigrad Podravski za razdoblje 2014. - 2016. godine 

Izmjene proračuna Općine Novigrad Podravski za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

 

2012.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2012. godinu

Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu III

Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu II

Izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2011.

Proračun i projekcija proračuna Općine Novigrad Podravski 2012

 

Projekcija proračuna i Proračun Općine Novigrad Podravski za 2011. godinu 

 

Proračun Općine Novigrad Podravski za 2007. godinu

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg