Na temelju članka 39. st. 1 Zakona o proračunu (”Narodne novine” broj 87/08, 136/12. i 15/15) Općina Novigrad Podravski poziva zainteresiranu javnost na Javno savjetovanje glede Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu.
Želja nam je upoznati javnosti s odredbama prijedloga Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu te mogućnost dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.
U Javno savjetovanje možete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću najkasnije do 07. prosinca 2019. godine.

Prijedlog Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Stranica 7 od 9

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg