Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14. i 36/15) i članka 30. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Novigrad Podravski na____. sjednici održanoj _____________ 2017. donijelo je 

Odluku o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Novigrad Podravski

 

Preuzmite dokumente

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Novigrad Podravski

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke

Dokument za internetsko savjetovanje

Stranica 8 od 9

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg