Plan nabave

 

2024.

Dopune Plana nabave za 2024. godinu

Izmjena Plana javne nabave 2024

Izmjene i dopune Plana javne nabave za 2024.

Izmjena Plana nabave za 2024. godinu

Plan nabave Općine Novigrad Podravski za 2024.

 

 

2023.

Konačni Plan nabave za 2023. godinu

Dopune Plana nabave za 2023. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

Plan nabave Općine Novigrad Podravski za 2023. godinu

 

2022.

Konačan Plan nabave Općine Novigrad Podravski za 2022. godinu

3. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2022. godinu

2. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2022. godinu

1. dopune Plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave Općine Novigrad Podravski za 2022. godinu

 

2021.

Konačni Plan nabave Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu

II. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu

I. izmjene Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu

Plan nabave Općine Novigrad Podravski za 2021. godinu

 

2020.

III. Izmjena Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu

Dopuna Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu

Plan nabave Općine Novigrad Podravski za 2020. godinu

 

2019.

IV. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Novigrad Podravski  

III. izmjena i dopuna Plana nabave Općine Novigrad Podravski 

II. Izmjene Plana nabave Općine Novigrad Podravski za 2019. godinu

DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

 

2017.

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

 

2016.

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

I. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

 

2015. 

II IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU 

 

2014. 

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU 

Plan nabave za 2014. godinu

 

2013. 

Izmjene plana nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

 

2012.

Izmjene i dopuna plana nabave za 2012. godinu

Plan nabave za 2012.

 

2011.

Sklopljeni ugovori o javnoj nabavi u 2011. godini 

 

2010.

Sklopljeni ugovori o javnoj nabavi u 2010. godini

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg