Odluka o odabiru - sanacija krovišta

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA, sanacija krovišta Vatrogasnog doma

Troškovnik - sanacija krovišta Vatrogasnog doma

Obzirom na novonastalu izvanrednu situaciju u Republici Hrvatskoj, radi zaštite službenika koji provode postupke nabave kao i samih ponuditelja, Općina Novigrad Podravski objavljuje Izjavu gospodarskog subjekta koji u postupku jednostavne nabave zamjenjuje dokumente kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta kao i postojanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

Mole se svi ponuditelji da ponude dostavljaju isključivo elektronskim putem na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do roka navedenog u Pozivu za dostavu ponuda, kako bi se izbjegla potencijalna ugroza službenika i samih ponuditelja. S obzirom na okolnosti, napominjemo da se ponude neće javno otvarati.

Izjava gospodarskog subjekta

Odluka o odabiru- info stup grupa B

IZMJENA 2. PONOVLJENOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA, info stup

2. PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA, info stup

Troškovnik grupa B - info stup ponovljena nabava

Situacija 

Tlocrt i presjek

 

 

Odluka o poništenju grupe B- Informacijski stup 

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA, info stup

Troškovnik grupa B - info stup ponovljeni

Obzirom na novonastalu izvanrednu situaciju u Republici Hrvatskoj, radi zaštite službenika koji provode postupke nabave kao i samih ponuditelja, Općina Novigrad Podravski objavljuje Izjavu gospodarskog subjekta koji u postupku jednostavne nabave zamjenjuje dokumente kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta kao i postojanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta.

Mole se svi ponuditelji da ponude dostavljaju isključivo elektronskim putem na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do roka navedenog u Pozivu za dostavu ponuda, kako bi se izbjegla potencijalna ugroza službenika i samih ponuditelja. S obzirom na okolnosti, napominjemo da se ponude neće javno otvarati.

Izjava gospodarskog subjekta

 

Odluka o odabiru za grupu A

Odluka o poništenju grupe B predmeta nabave u postupku nabave i postave informacijskog stupa

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Novigrad Podravski KLASA: 430-01/18-01/02, URBROJ: 2137/11-18-1, od 30. siječnja 2018. godine i Odluke o početku postupka jednostavne nabave postupkom javnog prikupljanja ponuda, KLASA: 361-08/20-01/02, URBROJ: 2137/11-02-20-1 od 20. veljače 2020. godine, Općina Novigrad Podravski upućuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu i postavu informacijskog stupa u Novigradu Podravskom

Situacija

Tlocrt i presjek

Troškovnik GRUPA A - info pano

Troškovnik GRUPA B - info pano

 

 

Stranica 12 od 18

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg