Na temelju članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 23. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (www.novigrad-podravski.hr) i članka 46. Statuta Općine Novigrad Podravski („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 2/18) općinski načelnik Općine Novigrad Podravski donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU postupka jednostavne nabave

Stranica 15 od 16

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg