Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području općine Novigrad Podravski za 2021. godinu (KLASA:402-07/20-01/15; URBROJ: 2137/11-1-20-1 od 14. prosinca 2021. godine) po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/21-01/06; URBROJ: 525-08/0248-21-2 od 08. siječnja 2021. godine) te na temelju članka 46. Statuta Općine Novigrad Podravski (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13., 2/18. i 5/20) općinski načelnik Općine Novigrad Podravskidana 20. siječnja 2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV za sufinanciranje potpora u poljoprivredi na području općine Novigrad Podravski za 2021. godinu

Oduka o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje potpora u poljoprivredi na području općine Novigrad Podravski u 2021. godini

Program potpora u poljoprivredi na području općine Novigrad Podravski u 2021. godini

Preuzmite obrasce:

Stranica 3 od 25

Glasajte za ime dvorane

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg