Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme upravnog referenta za opće poslove i javnu nabavu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 18.09.2019. godine objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 61/11 i 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski raspisuje

OGLAS za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Novigrad Podravski: - na radno mjesto komunalni radnik spremač/dostavljač

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Stranica 8 od 25

Glasajte za ime dvorane

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg