Na temelju članka 48. i 50. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine“ 68/18), članka 46. Statuta Općine Novigrad Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije 5/13. i 2/18) i članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Novigrad Podravski KLASA: 430-01/18-01/02, URBROJ: 2137/11-18-1, od 30. siječnja 2018. godine, općinski načelnik Općine Novigrad Podravski donosi

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE POSTUPKOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA

Prilozi: 

Dokumentacija o nabavi

Obrazac 1 - Ponudbeni list

Obrazac 2 - Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 3. – Izjava o broju zaposlenih i stručnim kvalifikacijama za deratizaciju

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 04/18), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad Podravski raspisuje

OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Novigrad Podravski

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Stranica 10 od 25

Glasajte za ime dvorane

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg