Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je opće ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim ugovorima i Ustavom RH.
U Hrvatskoj je ono regulirano Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15).

Zakon o pravu na pristup informacijama

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Tijela javne vlasti (državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe ili druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje su u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica loklane i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprve imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo, dužna su u svrhu informiranja javnosti dati informacije koje prizlaze iz djelokruga njihova rada.
Službenik za informiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski je Anđelka Peroković Lovrak-viši upravni referent, a zamjenik službenika za informiranje je Silvia Zlatar, upravni referent za opće poslove i javnu nabavu.

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na rad Općine Novigrad Podravski

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje 2020.

Odluka o određivanju službenika za informiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novigrad Podravski

Kontakt adresa:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI
Trg dr. Franje Tuđmana 4
48325 Novigrad Podravski

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


PODNOŠENJE ZAHTJEVA I OBRASCI

 

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg