2024.

- Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024.

Bilješke uz konsolidirane polugodišnje financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.03.2024.

- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.03.2024.

 

2023.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.

Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 30.09.2023.

- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.09.2023.

- Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.

Bilješke uz konsolidirane polugodišnje financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.03.2023.

- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.03.2023.

 

 

2022.

- Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.

Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.

- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022.

Konsolidirani polugodišnji financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.

Bilješke uz konsolidirane polugodišnje financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2022. do 31.03.2022.

 

2021. 

Evidencija primljenih i izdanih bjanko zadužnica 2021.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu

Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2021. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konsolidirani financijski izvještaji do 30.06.2021.

- Bilješke uz konsolidirane polugodišnje financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021

 

2020.

- Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

- Bilješke uz konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

EVIDENCIJA PRIMLJENIH I IZDANIH BJANKO ZADUŽNICA 2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020.

- Konsolidirani financijski izvještaj do 30.06.2020.

- Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020.

 

2019.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Bilješke uz konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

EVIDENCIJA PRIMLJENIH I IZDANIH BJANKO ZADUŽNICA 2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2019. do 30.09.2019.

Konsolidirani financijski izvještaj do 30.06.2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2019. do 31.03.2019.

 

2018.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Bilješke uz konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018.

Bilješke uz financijeske izvještaje 01.01.2018.-31.12.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.siječanj - 30.rujna 2018. 

Konsolidirani financijski izvještaj do 30.06.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

 

2017.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Bilješke uz konsolidirani godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu

Bilješke uz Godišnji financijski izvještaj za 2017.

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate 

Konsolidirani financijski izvještaji do 30.06.2017.g.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 30. lipanj 2017.

 

2016.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

 

2015.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu

 

2014.

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu

Godišnji financijski izvještaji za 2014. godinu

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg