O DVD-u Delovi

Dobrovoljno vatrogasno društvo Delovi, dobrovoljna je, stručna, humanitarna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u djelatnosti zaštite od požara ponovno akivirana 20.04.2012. godine na Skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Delovima. Temeljna zadaća Društva je provedba vatrogasne djelatnosti utvrđena Zakonom o vatrogastvu. Članovi Društva su fizičke i pravne osobe koje rade na unapređivanju vatrogastva i zaštite od požara te obavljaju i druge poslove kojima se podupire ova djelatnost. Sjedište Društva je u Delovima, općina Novigrad Podravski. Područje djelovanja odnosno odgovornosti Društva utvrđeno je Planom zaštite od požara općine Novigrad Podravski, odnosno Zakonom o vatrogastvu. Društvo ima svojstvo pravne osobe, a stečeno je danom upisa u Registar udruga. Društvo ima oko tridesetak članova te ga zastupaju predsjednik i zapovjednik ili druga osoba po prethodno izdanoj pismenoj punomoći od strane predsjednika, a uz suglasnost Upravnog odbora Društva. Društvo predstavljaju predsjednik, zapovjednik, tajnik, zamjenik predsjednika i zamjenik zapovjednika ili druga osoba po ovlaštenju predsjednika ili zapovjednika Društva ovim redosljedom:

1. Predsjednik DVD Delovi - DRAŽEN GRAŠIĆ
2. Zamjenik predsjednika DVD Delovi - VLADO PLANTIĆ
3. Zapovjednik DVD Delovi - MARIO TAŠNER
4. Zamjenik zapovjednika DVD Delovi - BOŽIDAR PLANTAK
5. Tajnik DVD Delovi - MARINA PLANTAK
6. Blagajnik DVD Delovi - ANĐELKO PLANTAK

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg