Izvadak iz knjige "Općina Novigrad Podravski - izabrane teme" o DVD-u pogledajte ovdje.

Prepisano iz knjige "Općina Novigrad Podravski - izabrane teme" izdana u povodu 800. obljetnice Novigrada Podravskog, Novigrad Podravski 2001 pročitajte u nastavku.

Nazočnost požara u selu bila je česta pojave jer su kuće bile građene od drveta, a krovovi pokriveni slamom. Požari su nastajali ljudskim nemarom. Tako se 1781. godine dogodio veliki požar koji su uzrokovala djeca. Jedno dijete bacilo je na slamnati krov ugarak koji se rasplamsao na krovu te se u roku od nekoliko sati zapalilo još 5 kuća. Puhao je snažan vjetar, a vatra je uništila 29 kuća. Domaćini su u to vrijeme bili na poljima i u vinogradima. Na Tijelovo 1870. godine pojavila se vatra nedaleko od župne crkve. U nekoliko sati stradalo je 13 gospodara. Izgorjele su kuće, hambari, štaglji, staje i kukuružnjaci. U gašenju požara pomogli su ljudi iz Virja, Đurđevca i Koprivnice. Požar nisu mogli ugasiti jer je te godine bila velika suša. U to vrijeme nije bilo vatrogasaca. Veliki požar buknuo je u jednom štaglju u vrijeme kad su ukućani večerali. Vatra je plamsala čitavu noć, a tinjala još 13 dana. Palmen je bio toliko snažan da se vidio čak od Drave. Požar je skoro zahvatio crkvu i školu. Stradalni od ovog požara dobili su drvo za obnovu iz Gabajeve Grede. Ljudi sa danima pričali o velikom požaru te o šteti koju je napravio ljudima. Tako se ukazala potreba za osnivanjem vatrogasnog društva. Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano je na prvoj redovnoj skupštini 28. travnja 1978. Privremeni odbor sastavio je određena pravila te je izabran i definitivni odbor koji su sačinjavali Fran Pevalek (nadvojvoda), Alfred barun Scholten (vojvoda), Slavan Vrančić (vođa vodonosaca) te Moses Deutsch (vođa čuvar).
Fran Pevalek bio je predsjednik, Marko Grivić učitelj, Goldschnidt i Deutsch trgovci te Alfred Scholten major. Prva pokazna vježba održana je 5. svibnja. Prvi tajnik bio je Ivan Matunci, a djelovođa Petar Gerić. Članovi vatrogasnog društva sudjelovali su u velikoj procesiji na Tijelovo. Godine 1879. podupirajući čalnovi plaćaju članarinu od 3 forinta. Svećeničku dužnost tada vrši Ignac Klemenčić dok je Antun Ottahal liječnik. Zemaljska vlada potvrdila je pravila društva 14. listopada 1878. Općinske vlasti redovno pomažu vatrogasno društvo, a ta je novčana potpora iznosila 100 forinti. Kraljevska vlada u Zagrebu pismeno je pohvalila članove vatrogasnog društva Novigrad za sudjelovanje u gašenju požara u Virju 1881. godine. Već 1884. društvo formira vatrogasnu glazbu, a voditelj postaje Mato Klauček. Tajničku dužnost vrši kapetan Petar Hirjan. Vatrogasci nabavljaju i svoju zastavu,a prvi barjaktar bio je Ivan Trnski. Iste godine Ivan Pevalek imenovan je počasnim nadvojvodom. Nakon prvog svjestkog rata društvo se obnavlja, a rad društva pokrenuli su: Mijo Peroš, Tomo Klauček i Ivan Helinger. Predsjednik društva bio je Franjo Vedriš, nadvojvoda Mijo Matunci dok tajničku dužnost vrši ljekarnik Vranić. Tada se rodila misao o gradnji vatrogasnog doma. Uz pomoćbanke iz Zagreba i Gospodarskog društva iz Bjelovara gradi se veliki vatrogasni dom. Vatrogasci Novigrada obavili su sve teže i važnije poslove. Godine 1929. društvo zamjenjuje svoju zastavu novom kojoj je kumovala Marija Vedriš. Iste godine u svibnju održana je posveta vatrogasnog doma. Predsjednik kasnije postaje Đuro Ljubić koji je dao izgraditi vatrogasni toranj.
Zaslugom Martina Lovričeka 1939. društvo kupuje novu štrcaljku na ručni pogon dok je 1949. nabavljena nova motorna štrcaljka. Jedan od izuzetno marljivih i požrtvovnih vatrogasaca bio je i Martin Šlabek. Vatrogasci su imali i svoju limenu glazbu. Novigradski vatrogasci prisutvovali su značajnim obljetnicama mnogih vatrogasnih društava; iz Koprivnice, Virja, Hlebina, Molvi, Sigeca, Bregi, Miholjanca, Kalinovca, Delova, Šemovaca, Plavšinca, Gabajeve Grede i mnogih drugih. Članovi društva često priređuju novogodišnje zabave. Godine 1952. nabavljene su kape za glazbenike koji djeluju pod vodstvom Franje Čoliga. Organiziraju se i pokazne vježbe za pučanstvo. Vatrogasci sudjeluju u proslavama u Medvedički i Novom Virju. Godine 1954. obilježena je 76. obljetnica postojanja vatrogasnog društva. Tom prigodom zlatnu medalju dobio je Martin Šlabek doksu srebrne medalje dobili Ivan Peroš i Ivan Rušak. Na proslavu su pozvana sva društva koja djeluju u okolici Novigrada. Na tečaj za vatrogasnog podoficira u Koprivnici upućuju se: Stjepan Honatinović i Franjo Trepotec. Pjevačko društvo „Ivan vitez Trnski" traži i dobiva novčanu potporu od 2000 dinara za nabavu glazbala. Na proslavu u Varaždin odlaze Lovriček, Šlabek Josip i Šlabek Martin. Na sjednici Upravnog odbora održanoj 5. veljače 1956. predlaže se prema naputku iz Koprivniceosnivanje općinskih vatrogasnih odbora. Pod Novigrad spadaju sljedeća društva: Hlebine, Plavšinac, Gabajeva Greda, Jeduševac i Borovljani. Na prvomajskoj zabavi društvo ostvaruje veću novčanu dobit, a sredstva su korištena z anabavu cijevi, za popravak agregata te za kupnju uniformi.
Godine 1957. formiraju se 3 odjeljenja vatrogasne službe. Organiziraju se redovita dežurstva u kino dvorani Društvenog doma. U vatrogasno društvo uključani su uglavnom poljoprivrednici te manji broj obrtnika. Tijekom 1958. društvo ima 37 aktivnih članova. Vatrogasci su uključeni u zimskim mjesecima u raščiščavanju cesta i puteva u mjestu. Na vatrogasni toranj montirana je električna sirena te se donosi odluka da se svake nedjelje u podne oglasi jednoličnim zvukom od jedne minute. Godine 1960. započinje tečaj za vatrogasce, a na isti se upućuje 30 polaznika. Iste godine formira se pionirski vod u kome su dječaci od 11 do 15 godina. Vatrogasci pocjećuju Zagrebački velesajam te odlaze u prijateljski posjet gradovima: Rijeci i Splitu. Učitelj Stjepan Ljubić pomaže u animaciji oko učenja mladih. Vatrogasci dobivaju novi agregat „SORA" 1961. te se 30.travnja organiziravelika pokazna vježba te primopredaja agregata sa prikolicom. Vatrogasne vježbe održavale su se uglavnom na sajmištu. Obnovio se rad glazbene grupe. Formirana je tamburaška grupa koja je često uveseljavala mještane Novigrada na raznim proslavama, čajankama i obljetnicama. Na svečanom Saboru u Koprivnici 7. studenog 1972. vatrogasci Novigrada primaju orden zasluga za narod s poveljom za osobite zasluge.Posebno su pohvaljeni članovi u gašenju požara u Bregima; Franjo Ljubić, Stjepan Šanjić, Franjo Trepotec, Bolto Petroković, Stjepan Grahovac, Ivan Đurinčić, Stjepan Vedriš (stariji), Franjo Kovač, Ivan Forko, Ivan Vedriš, Ivan Geroč. Novčana sredstva ulažu se u renoviranje velike sale, kupnju lustera te uvođenje vodovoda u vatrogasnu zbornicu. Vatrogasno društvo uključuje se u različite aktivnosti popularne manifestacije pod nazivom „Mjesec zaštite od požara". Organiziraju se i redovita dežurstva tijekom žetvenih radova.
Tijekom 1977. započinje nadogradnja garaže za autocisterne. Primopredaja autocisterne marke FAP izvršena je 14. prosinca 1977. Naručuju se i aparati za gašenje požara te pribor za autocisternu. U subotu 3. lipnja 1978. započinje svečano obilježavanje 100. obljetnice osnivanja i djelovanja vatrogasnog društva u Novigradu. U odboru za proslavu bili su: Šokac Ivan, Šlabek Josip, Mihoković Josip, Dobrić Dragica, Levak Franjo i Petroković Bolto. Proslavi je prisustvovalo 1200 osoba te će se ovaj skup pamtiti kao nezaboravan susret mnogih vatrogasnih društava koja su tog dana bila nazočna u ovoj veličanstvenoj obljetnici. Prisustvovala su sva vatrogasna društva Podravine te uzvanici iz Varaždina, Virovitice, Daruvara i Pakraca. U pripreme oko proslave bile su uključene sve organizacije i društva, a svojim zalaganjem „Društvo žena" dalo je izuzetan doprinos. Program proslave započeo je svečanom akademijom te dodjelom spomenica i diploma na svečanoj skupštini. Za sve uzvanike priređen je objed i pučka zabava na otvorenom do u kasne sate. Zapažen je bio i defile vatrogasaca ulicama Novigrada kao i večernja bakljada.
Dugogodišnji predsjednik Josip Šlabek proglašava se počasnim doživotnim predsjednikom vatrogasnog društva 1981. godine.
Članovi vatrogasnog društva u kolovozu prisustvuju proslavama u Čazmi i Daruvaru. Najznačajnija vijest 1982. svakako je ukjlučivanje djevojaka u rad vatrogasnog društva. Formirano je žensko odjeljenje, a u sastav odjeljenja ušle su: Štefica Hranić, Boža Trepotec, Nada Hirjan, Vesna Kraljic, Marija Furdek, Jasna Piskač, Marica Šimek, Jadranka Keser i Verica Vedriš. Iste godine mijenja se i rukovodstvo te predsjednik postaje Josip Makar, blagajnik Ivan Grekšić, tajnik Martin Kolibaš, a za komandira imenuje se Josip Krajačić. U svibnju 1984. ženska ekipa sudjeluje u međuopćinskom natjecanju u Koprivnici. Društvo kupuje posuđe i pribor za jelo koje će iznajmljivati uz novčanu naknadu. Na proslavi u Javorovcu novigradski vatrogasci realizirali su pokaznu vježbu. U srpnju je organizirana i velika vrtna zabava za koju su bili zaduženi mlađi članovi pod vodstvom Trnski Ratka. Makar Josipu dodjeljuje se spomenicaza 40 godina aktivnog rada. Za 30 godina spomenice su primili: Strelec Ivan, Stjepan Vedriš i Petras Ivan. Spomenice za 20 godina djelovanja dobili su: Petroković Bolto, Furdek Ignac, Vedriš Stjepan (mlađi), Petras Franjo, Štefanec Stjepan, Vedriš Ivan (stariji) i Rumek Ivan. Priznanje za 10 godina primili su: Šlabek Ivan, Horvat Matija, Rumek Božo, Horvat Mladen, Horvat Franjo, Božić Drago, Kolibaš Martin i Krajačić Josip. Žensko odjeljenje dobiva nove uniforme 1986., a tijekom veljače završen je tečaj za ispitane vatrogasce. Na natjecanju u Delovima članovi vatrogasnog društvaosvajaju treće mjesto dok se žensko odjeljenje upućuje na natjecanje u Grubišno Polje.
Društvo je često suočeno s financijskim problemima te je prisiljeno povećati novčanu naknadu za korištenje vatrogasne dvorane i popratnog inventara. Vatrogasni pomladak u 1987. godini pripremaq se za natjecanje u Čazmi špod vodstvom Maldena Kovač dok žensko odjeljenje priprema Josip Krajačić. Na godišnjoj skupštini 7. veljače 1988. imenovan je novi upravni i nadzorni odbor. Josip Makar ostaje i dalje predsjednik, a njegov zamjenik je Franjo Petras. Josip Krajačić se i ponovno imenduje komandirom, a dužnost njegovog zamjenika obnaša Franjo Rumek dok blagajničku dužnost vrši Ivan Grekšić. Tajnikom je imenovan Martin Kolibaš, pomoćnik Jasna Klasan dok je skladištar Ivan Đurančić.
U odbor su izabrani kao članovi: Đuro Rumek, Željko Bezjak, Bolto Petroković, Božica Trepotec, Gordana Grekšić, Ivan Geroč, Franjo Duga, Ivan Šlabek i Vlado Šoštarić. Iste godine u ožuljku vrše se pripreme za popravak i adaptaciju vatrogasnog doma, a vatrogasno društvo planira obiljžavanje 110. obljetnice svog djelovanja. Pokroviteljstvo proslave preuzimaju; „Bilokalnik", „Sirela", „Izvor" i „Temelj". Donesena je odluka da se na proslavu pozovu sva društva koja djeluju u Podravini te privatnici: Nikola Šarić, Vjekoslav Kumrić i Stjepan Igrec. Vatrogasno društvo tada ima 94 člana. U skupštinu Mesne zajednice delegirana su 2 člana i to: Josip Krajačić i Ivan Šlabek.
Početkom 1991. dolazi do znatnih promejna u u rukovođenju. Novi predsjednik postaje Martin Kolibaš, a za zamjenika imenovan je Ivan Rumek. Dužnost tajnika obnaša Miroslav Ranilović dok Josip Krajačić postaje predsjednik Nadzornog odbora. Članovi istog odbora su: Franjo Petras i Izidor Piskač. Upravni odbor sačinjavaju: Stjepan Gotal, Željko Horvatinović, Malden Štefanec i Božo Šestak. U nedjelju 5. svibnja obilježen je blagdan svih vatrogasaca Sveti Florijan te su vatrogasci prisustvovali svetoj misi u mjesnoj crkvi. Na sjednici održanoj 19. srpnja 1991. razmatrala se društveno politička situacija u Hrvatskoj jer su počeli otvoreni napadi. Glede ozbiljnosti trenutka u kome se nalazi naša domovina sačinjen je opći plan djelovanja vatrogasne službe prema naputku iz Koprivnice i Zagreba. Dana 9. listopada održan je masovni sastanak uz komemoraciju Davidu Piskoru koji je tragično poginuo 7. listopada 1991. prilikom zračnog napada na vojarnu u Koprivnici. Društvo je izgubilo jednog od najboljih vatrogasaca. Pokop Davida Piskora obavljen je 10. listopadana mjesnom groblju u Novigradu uz sve počasti koje mu pripadaju kao mladom hrvatskom vojniku i aktivnom članu novigradskog vatrogasnog društva.
Društvo prelazi na djelovanje u ratnim uvjetima. Tijekom 1992. izvršena je reorganizacija društva te su imenovani novi zapovjednici pojedinih odjeljenja. Prvim odjeljenjem (a) zapovijeda Miro Novoselec, prvim odjeljenjem (b) Stjepan Gotal, drugo odjeljenje vodi Miro Kovač, treće Josip Balogović, a četvrto Ivan Trnski.
Tehničko odjeljenje čine: Ivan Kelemen, Božica Šaroc i Josip Makar. Postoji i tradicionalna suradnja društva s učenicima Osnovne škole „Prof. Blaž Mađer" te je zahvavujući ravnatelju Marku Mihokoviću velik broj učenika uključen u vatrogasno društvo.
Vesna Čolig 1996. postaje voditelj vatrogasne maldeži koja na različitim natjecanjima ostvaruje zapažene rezultate.
Osobnim zalaganjem načelnika Nikole Šarića i Ivana Orošića kao i članova općinskog poglavarstva gradi se novi vatrogasni dom uz sve prateće objekte. Projekt za izgradnju izdalo je poduzeće „COART" iz Koprivnice, idejni projekt realiziralo je poduzeće „PROSTOR" iz Bjelovara dok je izvođač radova bio „SEGRAD" iz Đurđevca.
Proslava 120. obljetnice postojanja i djelovanja DVD-a Novigrad Podravski svečano je obilježena 29. i 30. kolovoza 1998. Tom prigodom organizirana je u prostoru čitaonice u Domu kulture velika izložba vatrogasne opreme, slika, diploma i spomenica te je promoviran Zbornik DVD-a u organizaciji „Komarne".
Dana 30. kolovoza u jutarnjim satima odvijao se mimohod svih vatrogasnih društava, održana je svečana sjednica koju je vodio gospodin Mladen Trnski te su najzaslužnijim pojedincima dodijeljene plakete i priznanja. Društvo ima 17 pričuvnih članova, 82 izvršujuća člana, 26 članova mladeži do 12 godina te 22 člana mladeži od 12 do 16 godina.
Novi vatrogasni dom otvorio je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice dr. Franjo Gregurić. Novosagrađeni dom je izuzetno lijep i funkcionalan te ima višestruku namjenu na zadovoljstvo svih mještana Novigrada.

Prepisano iz knjige "Općina Novigrad Podravski - izabrane teme" izdana u povodu 800. obljetnice Novigrada Podravskog, Novigrad Podravski 2001.

Ostale članke vezane uz DVD možete vidjeti ovdje.

 

Na inicijativu nekoliko entuzijasta 23.09.2012.godine osnovano je kulturno-umjetničko društvo koje nosi naziv svog mjesta-Delovi. U Društvenom domu u Delovima održana je osnivačko-izborna skupština KUD-a na kojoj je izabran Nadzorni i Upravni odbor, sekcije i vodstvo KUD-a. Članovi Nadzornog i Upravnog odbora za predsjednika KUD-a izabrali su Darka Plantića, za zamjenika Marinka Šimunića, za tajnicu Marijanu Pozder, a za blagajnicu Šteficu Plantić.

U sklopu KUD-a osnovane su folklorna sekcija, tamburaška sekcija, dramska sekcija i pjevački zbor. Voditeljica folklorne sekcije bila je Đurđica Juratović, voditelj tamburaške sekcije Damir Hranić, voditeljica dramske sekcije Nataša Šimunić, a voditeljica pjevačkog zbora Dorotea Juratović. KUD Delovi brojio je 30-tak članova.

Godinu dana kasnije, 2013. došlo je do promjena u vodstvu . Za predsjednicu KUD-a izabrana je Štefica Plantić, za zamjenicu Gabrijela Šimunić, a za tajnicu Nikolina Nikšić. Voditeljica dječje i odrasle folkorne sekcije je Zrinka Roksandić, voditelj tamburaške sekcije Damir Hranić dok je voditeljica dramske grupe Draženka Mihoković.

  1. osnovana je likovno-kreativna sekcija čija je voditeljica Štefanija Vulić.

U društvu djeluju: velika i mala folklorna sekcija, velika i mala tamburaška sekcija, dramska sekcija, te likovno-kreativna sekcija.

Pedesetak članova trudi se sačuvati kulturnu baštinu, običaje i tradiciju svog kraja.

Kao što znademo da pojedinac ne može bez obitelji, tako i narod ne može bez tradicije, a u Delovima se trude sačuvati to bogatstvo .

Ostali članci o KUD-u Delovi

1945. godine prošlog stoljeća, točnije 22. listopada sastalo se 37-mero tada naprednih ljudi iz Novigrada Podravskog i okolnih sela i osnovali su Lovačko društvo. 9 dana kasnije 31. listopada to je potvrđeno od tadašnjeg okružnog narodnog odbora u Bjelovaru sa svim pravilima koja su tada postojala i ono od tada pravno postoji. Tad je društvo dobilo ime „Golub" koje nosi i danas. U međuvremenu se promijenilo generacija i generacija i svaka je od njih ostavljala nešto kvalitetno za sobom, a svaka slijedeća je to nadograđivala, tako da danas s kvalitetnom nadogradnjom imamo društvo s 40-tak članova, sa 100-tinjak lovno-gospodarskih i lovno-tehničkih objekata u lovištu, koje je veličine nekih 3500 ha. Lovački dom je napravljen nesebičnim radom svih naših članova s terasom od nekih 350 kvadrata. 

Imamo organiziranu prehranu na 20 centralnih hranilica za visoku divljač. Hranu za divljač uglavnom proizvodimo na svojih 15-ak ha vlastitog zemljišta te redovitom kupnjom nastojimo te površine povečati. 

 

Izvadak iz knjige "Općina Novigrad Podravski - izabrane teme" o DVD-u pogledajte ovdje.

 

Prepisano iz knjige "Općina Novigrad Podravski - izabrane teme" izdana u povodu 800. obljetnice Novigrada Podravskog, Novigrad Podravski 2001 pročitajte u nastavku.

Nazočnost požara u selu bila je česta pojave jer su kuće bile građene od drveta, a krovovi pokriveni slamom. Požari su nastajali ljudskim nemarom. Tako se 1781. godine dogodio veliki požar koji su uzrokovala djeca. Jedno dijete bacilo je na slamnati krov ugarak koji se rasplamsao na krovu te se u roku od nekoliko sati zapalilo još 5 kuća. Puhao je snažan vjetar, a vatra je uništila 29 kuća. Domaćini su u to vrijeme bili na poljima i u vinogradima. Na Tijelovo 1870. godine pojavila se vatra nedaleko od župne crkve. U nekoliko sati stradalo je 13 gospodara. Izgorjele su kuće, hambari, štaglji, staje i kukuružnjaci. U gašenju požara pomogli su ljudi iz Virja, Đurđevca i Koprivnice. Požar nisu mogli ugasiti jer je te godine bila velika suša. U to vrijeme nije bilo vatrogasaca. Veliki požar buknuo je u jednom štaglju u vrijeme kad su ukućani večerali. Vatra je plamsala čitavu noć, a tinjala još 13 dana. Palmen je bio toliko snažan da se vidio čak od Drave. Požar je skoro zahvatio crkvu i školu. Stradalni od ovog požara dobili su drvo za obnovu iz Gabajeve Grede. Ljudi sa danima pričali o velikom požaru te o šteti koju je napravio ljudima. Tako se ukazala potreba za osnivanjem vatrogasnog društva. Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano je na prvoj redovnoj skupštini 28. travnja 1978. Privremeni odbor sastavio je određena pravila te je izabran i definitivni odbor koji su sačinjavali Fran Pevalek (nadvojvoda), Alfred barun Scholten (vojvoda), Slavan Vrančić (vođa vodonosaca) te Moses Deutsch (vođa čuvar).
Fran Pevalek bio je predsjednik, Marko Grivić učitelj, Goldschnidt i Deutsch trgovci te Alfred Scholten major. Prva pokazna vježba održana je 5. svibnja. Prvi tajnik bio je Ivan Matunci, a djelovođa Petar Gerić. Članovi vatrogasnog društva sudjelovali su u velikoj procesiji na Tijelovo. Godine 1879. podupirajući čalnovi plaćaju članarinu od 3 forinta. Svećeničku dužnost tada vrši Ignac Klemenčić dok je Antun Ottahal liječnik. Zemaljska vlada potvrdila je pravila društva 14. listopada 1878. Općinske vlasti redovno pomažu vatrogasno društvo, a ta je novčana potpora iznosila 100 forinti. Kraljevska vlada u Zagrebu pismeno je pohvalila članove vatrogasnog društva Novigrad za sudjelovanje u gašenju požara u Virju 1881. godine. Već 1884. društvo formira vatrogasnu glazbu, a voditelj postaje Mato Klauček. Tajničku dužnost vrši kapetan Petar Hirjan. Vatrogasci nabavljaju i svoju zastavu,a prvi barjaktar bio je Ivan Trnski. Iste godine Ivan Pevalek imenovan je počasnim nadvojvodom. Nakon prvog svjestkog rata društvo se obnavlja, a rad društva pokrenuli su: Mijo Peroš, Tomo Klauček i Ivan Helinger. Predsjednik društva bio je Franjo Vedriš, nadvojvoda Mijo Matunci dok tajničku dužnost vrši ljekarnik Vranić. Tada se rodila misao o gradnji vatrogasnog doma. Uz pomoćbanke iz Zagreba i Gospodarskog društva iz Bjelovara gradi se veliki vatrogasni dom. Vatrogasci Novigrada obavili su sve teže i važnije poslove. Godine 1929. društvo zamjenjuje svoju zastavu novom kojoj je kumovala Marija Vedriš. Iste godine u svibnju održana je posveta vatrogasnog doma. Predsjednik kasnije postaje Đuro Ljubić koji je dao izgraditi vatrogasni toranj.
Zaslugom Martina Lovričeka 1939. društvo kupuje novu štrcaljku na ručni pogon dok je 1949. nabavljena nova motorna štrcaljka. Jedan od izuzetno marljivih i požrtvovnih vatrogasaca bio je i Martin Šlabek. Vatrogasci su imali i svoju limenu glazbu. Novigradski vatrogasci prisutvovali su značajnim obljetnicama mnogih vatrogasnih društava; iz Koprivnice, Virja, Hlebina, Molvi, Sigeca, Bregi, Miholjanca, Kalinovca, Delova, Šemovaca, Plavšinca, Gabajeve Grede i mnogih drugih. Članovi društva često priređuju novogodišnje zabave. Godine 1952. nabavljene su kape za glazbenike koji djeluju pod vodstvom Franje Čoliga. Organiziraju se i pokazne vježbe za pučanstvo. Vatrogasci sudjeluju u proslavama u Medvedički i Novom Virju. Godine 1954. obilježena je 76. obljetnica postojanja vatrogasnog društva. Tom prigodom zlatnu medalju dobio je Martin Šlabek doksu srebrne medalje dobili Ivan Peroš i Ivan Rušak. Na proslavu su pozvana sva društva koja djeluju u okolici Novigrada. Na tečaj za vatrogasnog podoficira u Koprivnici upućuju se: Stjepan Honatinović i Franjo Trepotec. Pjevačko društvo „Ivan vitez Trnski" traži i dobiva novčanu potporu od 2000 dinara za nabavu glazbala. Na proslavu u Varaždin odlaze Lovriček, Šlabek Josip i Šlabek Martin. Na sjednici Upravnog odbora održanoj 5. veljače 1956. predlaže se prema naputku iz Koprivniceosnivanje općinskih vatrogasnih odbora. Pod Novigrad spadaju sljedeća društva: Hlebine, Plavšinac, Gabajeva Greda, Jeduševac i Borovljani. Na prvomajskoj zabavi društvo ostvaruje veću novčanu dobit, a sredstva su korištena z anabavu cijevi, za popravak agregata te za kupnju uniformi.
Godine 1957. formiraju se 3 odjeljenja vatrogasne službe. Organiziraju se redovita dežurstva u kino dvorani Društvenog doma. U vatrogasno društvo uključani su uglavnom poljoprivrednici te manji broj obrtnika. Tijekom 1958. društvo ima 37 aktivnih članova. Vatrogasci su uključeni u zimskim mjesecima u raščiščavanju cesta i puteva u mjestu. Na vatrogasni toranj montirana je električna sirena te se donosi odluka da se svake nedjelje u podne oglasi jednoličnim zvukom od jedne minute. Godine 1960. započinje tečaj za vatrogasce, a na isti se upućuje 30 polaznika. Iste godine formira se pionirski vod u kome su dječaci od 11 do 15 godina. Vatrogasci pocjećuju Zagrebački velesajam te odlaze u prijateljski posjet gradovima: Rijeci i Splitu. Učitelj Stjepan Ljubić pomaže u animaciji oko učenja mladih. Vatrogasci dobivaju novi agregat „SORA" 1961. te se 30.travnja organiziravelika pokazna vježba te primopredaja agregata sa prikolicom. Vatrogasne vježbe održavale su se uglavnom na sajmištu. Obnovio se rad glazbene grupe. Formirana je tamburaška grupa koja je često uveseljavala mještane Novigrada na raznim proslavama, čajankama i obljetnicama. Na svečanom Saboru u Koprivnici 7. studenog 1972. vatrogasci Novigrada primaju orden zasluga za narod s poveljom za osobite zasluge.Posebno su pohvaljeni članovi u gašenju požara u Bregima; Franjo Ljubić, Stjepan Šanjić, Franjo Trepotec, Bolto Petroković, Stjepan Grahovac, Ivan Đurinčić, Stjepan Vedriš (stariji), Franjo Kovač, Ivan Forko, Ivan Vedriš, Ivan Geroč. Novčana sredstva ulažu se u renoviranje velike sale, kupnju lustera te uvođenje vodovoda u vatrogasnu zbornicu. Vatrogasno društvo uključuje se u različite aktivnosti popularne manifestacije pod nazivom „Mjesec zaštite od požara". Organiziraju se i redovita dežurstva tijekom žetvenih radova.
Tijekom 1977. započinje nadogradnja garaže za autocisterne. Primopredaja autocisterne marke FAP izvršena je 14. prosinca 1977. Naručuju se i aparati za gašenje požara te pribor za autocisternu. U subotu 3. lipnja 1978. započinje svečano obilježavanje 100. obljetnice osnivanja i djelovanja vatrogasnog društva u Novigradu. U odboru za proslavu bili su: Šokac Ivan, Šlabek Josip, Mihoković Josip, Dobrić Dragica, Levak Franjo i Petroković Bolto. Proslavi je prisustvovalo 1200 osoba te će se ovaj skup pamtiti kao nezaboravan susret mnogih vatrogasnih društava koja su tog dana bila nazočna u ovoj veličanstvenoj obljetnici. Prisustvovala su sva vatrogasna društva Podravine te uzvanici iz Varaždina, Virovitice, Daruvara i Pakraca. U pripreme oko proslave bile su uključene sve organizacije i društva, a svojim zalaganjem „Društvo žena" dalo je izuzetan doprinos. Program proslave započeo je svečanom akademijom te dodjelom spomenica i diploma na svečanoj skupštini. Za sve uzvanike priređen je objed i pučka zabava na otvorenom do u kasne sate. Zapažen je bio i defile vatrogasaca ulicama Novigrada kao i večernja bakljada.
Dugogodišnji predsjednik Josip Šlabek proglašava se počasnim doživotnim predsjednikom vatrogasnog društva 1981. godine.
Članovi vatrogasnog društva u kolovozu prisustvuju proslavama u Čazmi i Daruvaru. Najznačajnija vijest 1982. svakako je ukjlučivanje djevojaka u rad vatrogasnog društva. Formirano je žensko odjeljenje, a u sastav odjeljenja ušle su: Štefica Hranić, Boža Trepotec, Nada Hirjan, Vesna Kraljic, Marija Furdek, Jasna Piskač, Marica Šimek, Jadranka Keser i Verica Vedriš. Iste godine mijenja se i rukovodstvo te predsjednik postaje Josip Makar, blagajnik Ivan Grekšić, tajnik Martin Kolibaš, a za komandira imenuje se Josip Krajačić. U svibnju 1984. ženska ekipa sudjeluje u međuopćinskom natjecanju u Koprivnici. Društvo kupuje posuđe i pribor za jelo koje će iznajmljivati uz novčanu naknadu. Na proslavi u Javorovcu novigradski vatrogasci realizirali su pokaznu vježbu. U srpnju je organizirana i velika vrtna zabava za koju su bili zaduženi mlađi članovi pod vodstvom Trnski Ratka. Makar Josipu dodjeljuje se spomenicaza 40 godina aktivnog rada. Za 30 godina spomenice su primili: Strelec Ivan, Stjepan Vedriš i Petras Ivan. Spomenice za 20 godina djelovanja dobili su: Petroković Bolto, Furdek Ignac, Vedriš Stjepan (mlađi), Petras Franjo, Štefanec Stjepan, Vedriš Ivan (stariji) i Rumek Ivan. Priznanje za 10 godina primili su: Šlabek Ivan, Horvat Matija, Rumek Božo, Horvat Mladen, Horvat Franjo, Božić Drago, Kolibaš Martin i Krajačić Josip. Žensko odjeljenje dobiva nove uniforme 1986., a tijekom veljače završen je tečaj za ispitane vatrogasce. Na natjecanju u Delovima članovi vatrogasnog društvaosvajaju treće mjesto dok se žensko odjeljenje upućuje na natjecanje u Grubišno Polje.
Društvo je često suočeno s financijskim problemima te je prisiljeno povećati novčanu naknadu za korištenje vatrogasne dvorane i popratnog inventara. Vatrogasni pomladak u 1987. godini pripremaq se za natjecanje u Čazmi špod vodstvom Maldena Kovač dok žensko odjeljenje priprema Josip Krajačić. Na godišnjoj skupštini 7. veljače 1988. imenovan je novi upravni i nadzorni odbor. Josip Makar ostaje i dalje predsjednik, a njegov zamjenik je Franjo Petras. Josip Krajačić se i ponovno imenduje komandirom, a dužnost njegovog zamjenika obnaša Franjo Rumek dok blagajničku dužnost vrši Ivan Grekšić. Tajnikom je imenovan Martin Kolibaš, pomoćnik Jasna Klasan dok je skladištar Ivan Đurančić.
U odbor su izabrani kao članovi: Đuro Rumek, Željko Bezjak, Bolto Petroković, Božica Trepotec, Gordana Grekšić, Ivan Geroč, Franjo Duga, Ivan Šlabek i Vlado Šoštarić. Iste godine u ožuljku vrše se pripreme za popravak i adaptaciju vatrogasnog doma, a vatrogasno društvo planira obiljžavanje 110. obljetnice svog djelovanja. Pokroviteljstvo proslave preuzimaju; „Bilokalnik", „Sirela", „Izvor" i „Temelj". Donesena je odluka da se na proslavu pozovu sva društva koja djeluju u Podravini te privatnici: Nikola Šarić, Vjekoslav Kumrić i Stjepan Igrec. Vatrogasno društvo tada ima 94 člana. U skupštinu Mesne zajednice delegirana su 2 člana i to: Josip Krajačić i Ivan Šlabek.
Početkom 1991. dolazi do znatnih promejna u u rukovođenju. Novi predsjednik postaje Martin Kolibaš, a za zamjenika imenovan je Ivan Rumek. Dužnost tajnika obnaša Miroslav Ranilović dok Josip Krajačić postaje predsjednik Nadzornog odbora. Članovi istog odbora su: Franjo Petras i Izidor Piskač. Upravni odbor sačinjavaju: Stjepan Gotal, Željko Horvatinović, Malden Štefanec i Božo Šestak. U nedjelju 5. svibnja obilježen je blagdan svih vatrogasaca Sveti Florijan te su vatrogasci prisustvovali svetoj misi u mjesnoj crkvi. Na sjednici održanoj 19. srpnja 1991. razmatrala se društveno politička situacija u Hrvatskoj jer su počeli otvoreni napadi. Glede ozbiljnosti trenutka u kome se nalazi naša domovina sačinjen je opći plan djelovanja vatrogasne službe prema naputku iz Koprivnice i Zagreba. Dana 9. listopada održan je masovni sastanak uz komemoraciju Davidu Piskoru koji je tragično poginuo 7. listopada 1991. prilikom zračnog napada na vojarnu u Koprivnici. Društvo je izgubilo jednog od najboljih vatrogasaca. Pokop Davida Piskora obavljen je 10. listopadana mjesnom groblju u Novigradu uz sve počasti koje mu pripadaju kao mladom hrvatskom vojniku i aktivnom članu novigradskog vatrogasnog društva.
Društvo prelazi na djelovanje u ratnim uvjetima. Tijekom 1992. izvršena je reorganizacija društva te su imenovani novi zapovjednici pojedinih odjeljenja. Prvim odjeljenjem (a) zapovijeda Miro Novoselec, prvim odjeljenjem (b) Stjepan Gotal, drugo odjeljenje vodi Miro Kovač, treće Josip Balogović, a četvrto Ivan Trnski.
Tehničko odjeljenje čine: Ivan Kelemen, Božica Šaroc i Josip Makar. Postoji i tradicionalna suradnja društva s učenicima Osnovne škole „Prof. Blaž Mađer" te je zahvavujući ravnatelju Marku Mihokoviću velik broj učenika uključen u vatrogasno društvo.
Vesna Čolig 1996. postaje voditelj vatrogasne maldeži koja na različitim natjecanjima ostvaruje zapažene rezultate.
Osobnim zalaganjem načelnika Nikole Šarića i Ivana Orošića kao i članova općinskog poglavarstva gradi se novi vatrogasni dom uz sve prateće objekte. Projekt za izgradnju izdalo je poduzeće „COART" iz Koprivnice, idejni projekt realiziralo je poduzeće „PROSTOR" iz Bjelovara dok je izvođač radova bio „SEGRAD" iz Đurđevca.
Proslava 120. obljetnice postojanja i djelovanja DVD-a Novigrad Podravski svečano je obilježena 29. i 30. kolovoza 1998. Tom prigodom organizirana je u prostoru čitaonice u Domu kulture velika izložba vatrogasne opreme, slika, diploma i spomenica te je promoviran Zbornik DVD-a u organizaciji „Komarne".
Dana 30. kolovoza u jutarnjim satima odvijao se mimohod svih vatrogasnih društava, održana je svečana sjednica koju je vodio gospodin Mladen Trnski te su najzaslužnijim pojedincima dodijeljene plakete i priznanja. Društvo ima 17 pričuvnih članova, 82 izvršujuća člana, 26 članova mladeži do 12 godina te 22 člana mladeži od 12 do 16 godina.
Novi vatrogasni dom otvorio je predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice dr. Franjo Gregurić. Novosagrađeni dom je izuzetno lijep i funkcionalan te ima višestruku namjenu na zadovoljstvo svih mještana Novigrada.

Prepisano iz knjige "Općina Novigrad Podravski - izabrane teme" izdana u povodu 800. obljetnice Novigrada Podravskog, Novigrad Podravski 2001.

Ostale članke vezane uz DVD možete vidjeti ovdje.

prelaz 3

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg