O KUD-u Delovi

Na inicijativu nekoliko entuzijasta 23.09.2012.godine osnovano je kulturno-umjetničko društvo koje nosi naziv svog mjesta-Delovi. U Društvenom domu u Delovima održana je osnivačko-izborna skupština KUD-a na kojoj je izabran Nadzorni i Upravni odbor, sekcije i vodstvo KUD-a. Članovi Nadzornog i Upravnog odbora za predsjednika KUD-a izabrali su Darka Plantića, za zamjenika Marinka Šimunića, za tajnicu Marijanu Pozder, a za blagajnicu Šteficu Plantić.

U sklopu KUD-a osnovane su folklorna sekcija, tamburaška sekcija, dramska sekcija i pjevački zbor. Voditeljica folklorne sekcije bila je Đurđica Juratović, voditelj tamburaške sekcije Damir Hranić, voditeljica dramske sekcije Nataša Šimunić, a voditeljica pjevačkog zbora Dorotea Juratović. KUD Delovi brojio je 30-tak članova.

Godinu dana kasnije, 2013. došlo je do promjena u vodstvu . Za predsjednicu KUD-a izabrana je Štefica Plantić, za zamjenicu Gabrijela Šimunić, a za tajnicu Nikolina Nikšić. Voditeljica dječje i odrasle folkorne sekcije je Zrinka Roksandić, voditelj tamburaške sekcije Damir Hranić dok je voditeljica dramske grupe Draženka Mihoković.

  1. osnovana je likovno-kreativna sekcija čija je voditeljica Štefanija Vulić.

U društvu djeluju: velika i mala folklorna sekcija, velika i mala tamburaška sekcija, dramska sekcija, te likovno-kreativna sekcija.

Pedesetak članova trudi se sačuvati kulturnu baštinu, običaje i tradiciju svog kraja.

Kao što znademo da pojedinac ne može bez obitelji, tako i narod ne može bez tradicije, a u Delovima se trude sačuvati to bogatstvo .

Ostali članci o KUD-u Delovi

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg