Pravo na pristup informacijama je opće ljudsko pravo zaštićeno međunarodnim ugovorima i Ustavom RH.
U Hrvatskoj je ono regulirano Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15).
Zakon o pravu na pristup informacijama
Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom RH zajamčenog prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).
Tijela javne vlasti (državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe ili druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje su u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica loklane i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprve imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo, dužna su u svrhu informiranja javnosti dati informacije koje prizlaze iz djelokruga njihova rada.
Službenik za informiranje u Dječjem vrtiću „Fijolica“ Novigrad Podravski je Ljubica Trnski, odgajatelj u Dječjem vrtiću „Fijolica“ Novigrad Podravski, a zamjenik službenika za informiranje je Sanjica Vanđija,odgajatelj ravnatelj.
Odluka o određivanju službenika za informiranje u Dječjem vrtiću „Fijolica“ Novigrad Podravski
Kontakt adresa:
DJEČJI VRTIĆ „FIJOLICA“
Gajeva bb
48325 Novigrad Podravski
e-mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje u Dječjem vrtiću Fijolica

INTERNI PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA VODITELJA OBRADE DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE U  DJEČJEM VRTIĆU "FIJOLICA" NOVIGRAD PODRAVSKI

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I OBRASCI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg