Općina je 31. siječnja 2024. godine podnijela Zahtjev za iskaz interesa za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice raspisan od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Radi se o projektu „Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Novigrad Podravski u naseljima“ i to: asfaltiranje dijela makadamske ceste unutar građevinskog područja naselja Srdinac i uređenje postojećeg oštećenog asfalta na nerazvrstanoj cesti između društvenog doma i crkve u Delovima.
Cilj ovih planiranih zahvata je unapređenje razine kvalitete komunalne infrastrukture i naročito povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na navedenim dionicama.
Ukupna, projektantski procijenjena, vrijednost projekta je 85.742,75 eura.

Zdravko Brljek - Brčo

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg