Na temelju članka 6. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 134/22), te objavljenog Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski od 16. ožujka 2023. godine na mrežnim stranicama Općine Novigrad Podravski, Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski objavljuje

OBAVIJEST o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Novigrad Podravski i na mrežnoj stranici Općine Novigrad Podravski www.novigrad-podravski.hr dana 16. ožujka 2023. godine, provest će se dana 24. travnja 2023. godine (ponedjeljak) u 12:00 sati u prostorijama viječnice Općine Novigrad Podravski, Trg dr. Franje Tuđmana 4, I. kat, 48325 Novigrad Podravski.

Povjerenstvo za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Novigrad Podravski

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg