Na području Grada Đurđevca i općina Virje, Novigrad Podravski, Ferdinandovc, Novo Virje, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete u tijeku je izvršenje Projekta “Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“ koji će doprinijeti unaprjeđenju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području koje zahvaća aglomeracija, a samim time i sveukupnom poboljšaju stanja okoliša na razini aglomeracija. Tako će se optimizacijom javnog vodoopskrbnog sustava osigurati kvaliteta i pouzdanost opskrbe pitkom vodom, dok će se razvojem sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda postići bolje stanje voda, veća stopa priključenosti stanovništva kao i veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja.

Na temelju članka 39. st. 1 Zakona o proračunu (”Narodne novine” broj 87/08., 136/12. i 15/15) Općina Novigrad Podravski poziva zainteresiranu javnost na Javno savjetovanje glede Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.
Želja nam je upoznati javnosti s odredbama prijedloga Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu te s mogućnošću dostave primjedbi, prijedloga i komentara i prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih primjedbi, prijedloga i komentara.
U Javno savjetovanje možete se uključiti cjelovitim popunjavanjem obrasca za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću najkasnije do 02. prosinca 2021. godine.

Prijedlog Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

DOKUMENT za internetsko savjetovanje o Nacrtu Proračuna Općine Novigrad Podravski za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg