U subotu 23. ožujka 2023. u Đurđevcu, u organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i domaćina Gradskog kazališta Đurđevac, održana je 21. Županijska smotra kazališnih amatera Koprivničko-križevačke županije na kojoj je izvedeno osam amaterskih kazališnih predstava.

Na temelju članaka 77. i 79. Zakona o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20) lovoovlaštenici i korisnici poljoprivrednog zemljišta na dijelu k.o. Javorovac i Plavšinac obvezni su provoditi mjere zaštite usjeva od divljači upotrebom mehaničkih, električnih i kemijskih zaštitnih sredstava, vidljivih i zvučnih plašila, elektronskih detektora divljači, kao i ostale uobičajene mjere zaštite.

LU „Jelen“ Draganovec – Koprivnica, koja gospodari otvorenim državnim lovištem VI/5 – „Novigradska planina“, nabaviti će i besplatno podijeliti korisnicima zemljišta kemijska zaštitna sredstva (repelente) ili električne pastire (uz ugovor o uvjetima i načinu korištenju), nakon što vlasnici usjeva obavijeste lovoovlaštenika o početnim štetama na usjevima.

Obavijesti o početnim štetama sa potrebnim osobnim podacima i adresom stanovanja, potrebno je priložiti dokaz o vlasništvu nad zemljištem (izvod iz zemljišnih knjiga) ili ovjereni ugovor o najmu zemljišta. Pojavu štete na usjevima trebate prijaviti sukladno važećim Zakonima i Pravilnicima.

Na adresi Lovačke udruge Jelen“ Draganovec-Koprivnica, u pravilu svake nedjelje od 8:00 do 9:00 sati kod lovačkoga doma u Jagnjedovcu 77b, možete podići kemijska zaštitna sredstva i dobiti sve upute uz prethodnu najavu na kontakt mob.: Željko Čukljaš - 098 1641793

LOVAČKA UDRUGA „JELEN“ Draganovec - Koprivnica, Predsjednik: Zlatko Capek

Youtube Općine Novigrad Podravski i Live stream - centra Novigrada Podravskog
© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg