Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “Zaželi u Ludbregu”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-129, od 6. srpnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0179 i članka 46. Statuta Općine Novigrad Podravski (Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 5/13,2/18. i 5/20), općinski načelnik objavljuje

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u sklopu projekta “Zaželi u Ludbregu”

Glasajte za ime dvorane

Live stream - centar Novigrada Podravskog

© 2021 Općina Novigrad Podravski. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg